Vil du sitte i sentralstyret?

Har du en leder-spire i deg? Er du glad i kommunikasjon? Liker du å organisere?

 

På generalforsamlingen som skal være i oktober, skal et nytt sentralstyre velges. Det finnes en rekke ulike verv som passer forskjellige interesser,  gir gode erfaringer og som er bra å ha på CV’en.

 

 LEDER:

Leder har det overordnede ansvaret for organisasjonen og samarbeider med alle de andre styremedlemmene. Derfor får man som leder erfaring med alt fra økonomi og administrasjon til kommunikasjon og PR. Leder har også ansvar for å veilede RE:ACTs ansatte organisasjonssekretær, og har en fast plass i Strømmestiftelsens Råd.

 

NESTLEDER:

Nestleder er leders høyre hånd og assisterer leder der det er nødvendig. Dette er et verv hvor man kan få mange forskjellige oppgaver.

 

KOMMUNIKASJONSANSVARLIG:

Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for nettside, nyhetsbrev og sosiale medier. Det er som regel to kommunikasjonsansvarlige som kan dele dette ansvaret mellom seg.

 

ØKONOMIANSVARLIG:

Økonomiansvarlig har ansvar for å holde oversikt over budsjett og regnskap. Selve regnskapsføringen gjøres av vår ansatte organisasjonssekretær. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper, men om du studerer økonomi, er dette ypperlig å ha på CV’en.

 

LOKALLAGSANSVARLIG:

Lokallagsansvarlig har ansvaret for å ha kontakt med lokallaga, hjelpe de dersom de har noen problemer og dele informasjon fra de med resten av styret.

 

ARRANGEMENTANSVARLIG:

Arrangementsansvarlig har ansvaret for å organisere arrangementer i regi av sentralstyret, som nasjonale kurshelger og generalforsamling.

 

SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER:

Dette er et verv hvor det er viktig å holde seg oppdatert på hva andre organisasjoner driver med, ting/arrangementer RE:ACT’ere kan være med på osv.

 

VARA:

Vara kan være med på styremøter og bistår der det er behov.

 

Kunne du tenke deg et av disse vervene? Kjenner du noen som kunne passe til et av disse vervene? Ta kontakt med Ingebjørg Huso på mail: ingebjorg.huso@re-act.no, innen 1. august.

Scroll to Top