Vi søker medlemmer til høstens kampanjeutvalg!

Vi søker frivillige til høstens kampanje!

RE:ACT er i gang med planlegging av høstens kampanje. Vi søker engasjerte og kreative medlemmer som ønsker å bidra! Her har man muligheten til å ta del i en spennende kampanje med mange varierte oppgaver, og få erfaring fra kampanjearbeid i samarbeid med en stor utviklingsorganisasjon! 

Etter nylig inngått samarbeidsavtale med vår moderorganisasjon Strømmestiftelsen kicker vi i gang med en felles kampanje rundt deres prosjekt “Grønne jobber”. Prosjektet er et samarbeid med aktører som Norsk Gjenvinning, Returkraft og Ingeniører Uten Grenser. Etter planen vil det foregå et tett samarbeid mellom RE:ACT sitt kampanjeutvalg og kampanjeansvarlige fra Strømmestiftelsen sin side. Her er det rom for mye innspill, kreativitet og nye stemmer. RE:ACTs kampanje vil være selvstendig, men foregå parallelt med Strømmestiftelsen sin, og med en tydelig rød tråd rundt prosjektet.

Kort informasjon om prosjektet fra Strømmestiftelsen:

I september skal Strømmestiftelsen ha en kampanje i forbindelse med vårt nye prosjekt «grønne jobber i Mali», som skaper arbeidsplasser ut av plastsøppel i Mali. Gjennom ulike handlingsalternativer vil kampanjen ha fokus på crowdfunding, og på den globale plastproblematikken og det enorme behovet for jobber for unge i Afrika. Et kreativt byrå vil også hentes inn for å bidra i kampanjeutviklingen. Vi ser for oss gode muligheter for samarbeid med RE:ACT, hvor RE:ACT for eksempel kan velge en retning i kampanjen som passer organisasjonen best. RE:ACTs innspill til vinkling i kampanjen vil også være veldig verdifullt for Strømmestiftelsen.

 

Arbeidsgruppen søker medlemmer med engasjement for temaer rundt “Grønne jobber”-prosjektet, som f.eks. utvikling, sirkulær økonomi, klimasaken og plastproblematikken. 

Vi ønsker oss medlemmer som kan bidra med kreative innspill og varierte synspunkter til kampanjen, samt produksjon av innhold i form av tekst og bilder, planlegge, være med på gjennomføringen av kampanjen og utforme kampanjens profil i sosiale medier. 

 

Det søkes også en leder for arbeidsgruppen, som vil være et viktig bindeledd mellom RE:ACT og Strømmestiftelsen. Leder for gruppen vil være en samarbeidspartner til Strømmestiftelsen, og vil blant annet delta på møter med deres kampanjeutvalg. Dersom dette er noe du kunne tenke deg – skriv kort om det i søknaden. I lys av samarbeid med Strømmestiftelsen og deres hovedkontor i Kristiansand, er det et pluss om lederen er bosatt på Sørlandet, men dette er ikke et krav. 

 

Rent praktisk vil arbeidet i størst grad foregå med digitale møter.

Medlemmer av arbeidsutvalget må være medlem av RE:ACT. Om du ikke allerede er medlem går det helt fint å melde seg inn før oppstart av arbeidet i arbeidsgruppen. 

Medlemmer av arbeidsgruppen vil få en attest etter utført arbeid.

 

Om du ønsker å være en del av en inspirerende arbeidsgruppe, send oss en mail med følgende informasjon:

  • kort presentasjon om deg selv og ditt forhold til RE:ACT
  • noen tanker rundt hvorfor du har lyst til å være med, og hva du tenker at du kan bidra med i arbeidsgruppen
  • eventuell ledererfaring dersom du ønsker å søke deg som leder

 

Varighet: ca. 4 måneder. 

Tidspunkt for kampanjen: september, evt. månedsskiftet september/oktober. 

Oppstart: Starten av juni, med opptrapping av arbeidsmengde i august og frem mot kampanjestart. 

 

 

Søknadsfrist: 1. juni 2020

Søknaden sendes på mail til leder av RE:ACT, Sofie Patzke, på mail sofie@re-act.no.

Scroll to Top