Verdens ledere samles i New York

Bildet er tatt i forkant av FNs 74. Generalforsamling. // Phil Roeder/Getty Images

Hvert år samles verdens ledere i New York for å delta på FN sin generalforsamling. Dette er et viktig møtested for ledere og diplomater hvor ulike agendaer kommer til å bli diskutert. Formatet er lagt opp til at hvert land får 15 minutters taletid og forsamlingens oppmerksomhet. Det er som regel knyttet størst forventning til hva de lederne for de største landene kommer til å ta opp, spesielt Donald Trump og kinesiske Xi Jinping. Det er også ventet at den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro dukker opp. Bolsonaro kommer trolig til å forsvare seg mot kritikere som anklager han for å ikke ta vare på Amazonas regnskogen.

 

Bortsett fra møtet i fellessalen skjer trolig det viktigste i lukkede møter med statsoverhodene. Det kanskje mest omtalte møtet på forhånd er mellom Trump og hans Iranske motpart, Hassan Rouhani. Det har bygget seg opp stor spenning mellom de to landene etter at Iran ble beskyldt for å stå bak et nylig angrep på Saudi Arabias viktigste oljeanlegg. Dette skapte et sjokk i oljemarkedene, hvor USA har en stor strategisk interesse som importør av olje fra Saudi Arabia. De siste ukers spenning kommer også i kjølvannet av USA sin resignasjon fra atomavtalen med Iran.

 

Et nytt punkt på programmet i år er ett eget «Sustainable Development Goals (SDG) Summit», en oppfølging av FN sine Bærekraftsmål som ble vedtatt i 2015. Målene strekker seg til 2030. Det nye forumet har til hensikt å evaluere hva man har fått til så langt og hva vi må gjøre for å akselerere utviklingen. Det er den forhåndsfremlagte rapporten om Bærekraftmålenes fremgang som kommer til å sette agendaen for samtalene. I rapporten understrekes det blant annet at «endringene som kreves for å nå Bærekraftsmålene innen 2030 foreløpig ikke skjer raskt nok eller på stor nok skala».

 

Blant annet mål nummer 13 – klimahandling – er et av punktene hvor verden ligger et godt stykke etter. Verdens meteorologiorganisasjon publiserte i helgen en rapport i forkant av ukens møter i New York. Denne konstaterer at de siste fem årene har vært de varmeste siden man begynte å måle i 1850.

 

RE:ACT krever klimahandling

FNs generalforsamling starter uken i dag med det som blir kalt «UN Climate Action Summit 2019». Her vil klimaaktivisten Greta Thunberg være en av de som taler. Ulike temaer tas opp blant annet overgang til fornybar energi, hvordan vi skal tilpasse oss og motstå klimaendringene.

Personer som er engasjert i klimakampen svarer ofte at de føler seg maktesløse og at man som enkeltperson ikke utgjør noen forskjell. Det er viktig å huske på at det er i slike forumer som «Climate Action Summit» hvor mindre land som Norge har mulighet til å kreve handling og gå frem som et foregangsland. Slik kan enkeltmennesker i Norge gjøre stor forskjell ved å legge press på norske politikere. Re:Act støtter FNs generalsekretær António Guterres og hans anmodning til verdens ledere om å ikke møte opp til SDG summit «med fine taler, men med konkrete handlinger, planer og forpliktelser».

 

Skrevet av

Johannes Ward Heimdal, leder av internasjonalt utvalg

RE:ACT

Scroll to Top