Verdens dag for sosial rettferdighet

Har du opplevd noe skikkelig urettferdig noen gang? En mulighet du ikke fikk, en stygg kommentar som ikke var fortjent, noen som jukset, en jobb som gikk til noen andre?

De fleste i Norge lærer nok ordet urettferdig allerede i barnehagealder, og bruker det flittig i løpet av barneåra, mer og mindre rettmessig. Noen av oss har kanskje opplevd å bli diskriminert eller tilsidesatt på grunn av årsaker man ikke hadde makt over. Kanskje var det et uheldig tilfelle, men det kan også ha vært systematisk. Dersom slike situasjoner blir mange og de samme menneskene opplever det igjen og igjen, blir det et stort problem for samfunnet.

Det at verden er blodig urettferdig, er en av de største utfordringene vi har for å oppnå fred i verden og utvikling i alle land. I mange land har ikke innbyggerne like rettigheter, og de har slett ikke de samme rettighetene som oss i Norge. Mange steder finnes det fremdeles diskriminering på bakgrunn av for eksempel klasse, kjønn eller legning, som gjør at mennesker ikke får utdanning, sliter med å få jobb eller ikke får de samme godene i samfunnet som andre. Andre steder utnyttes arbeidere for at noen andre kan tjene penger på billige forbruksvarer. Disse menneskene holdes borte fra goder andre får ta del i. Det er urettferdig det!

20.februar er verdens dag for sosial rettferdighet, en dag der FN ønsker å sette fokus på rettferdighet, likhet og likestilling. FN setter sosial rettferdighet i direkte sammenheng med jordens bærekraft, gjennom bærekraftsmålene. For å få en mer bærekraftig verden, er vi nødt til å fokusere på sosial rettferdighet. Du kan gjøre noe i din hverdag for å jobbe for rettferdighet. Si ifra om du ser eller opplever diskriminering, velg varer og tjenester som er bærekraftige og der arbeideren får en rettferdig lønn, eller støtt organisasjoner som jobber for like rettigheter, rettferdig arbeid og en bærekraftig verden. Du kan jo for eksempel bli medlem i RE:ACT, eller støtte moderorganisasjonen vår, Strømmestiftelsen, som jobber med utdanning, jobbskaping og likestilling.

 

Les mer:

http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/index.shtml

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

https://strommestiftelsen.no/

Scroll to Top