Vår i Volda

– Jeg mener at man må begynne lokalt, for å handle globalt. Det er lett å tenke at alle andre må gjøre verden bedre. Vi må begynne med oss selv for å klare å oppnå noe, mener lokallagsleder Øystein Venås Sørensen. Og i RE:ACT Volda handles det! Det vil si, ikke som i å handle i butikken, snarere tvert imot. Et av vårens arrangementer var nemlig byttemarked på Høyskolen i Volda!

Byttemarkedet var åpent gjennom dagen, og folk kunne komme innom med klær og velge seg nye, helt uten å måtte kjøpe noe. Med et forbruk på klær som er så høyt som i Norge er bytting en utmerket løsning når man ønsker å skifte ut garderoben uten å svi både miljøet og lommeboken!

Totalt fikk man inn seks søppelsekker med klær, og de som ikke ble byttet bort ble gitt til asylmottaket i Volda, hvor de ble godt tatt imot.

Aktiviteter på asylmottak

En annen suksess i Volda har også vært å samarbeide med det lokale asylmottaket. En gang i uken er det leksehjelp for barna, og en annen dag er det svømmetrening for damene. Begge tilbudene er svært populære. Behovet er stort, men det er også mange som vil hjelpe til, forteller Øystein. Fra høsten av er det planlagt å øke opp leksehjelpen til to ganger i uken!

Da RE:ACT startet i 2009 var et av målene med organisasjonen at den skulle være et springbrett for realiseringen av mange forskjellige typer engasjement; et sted man kunne komme med ideene sine og få dem gjennomført! Volda er prakteksempelet på dette. Før RE:ACT Volda startet opp var det ingen RE:ACT-lokallag som drev med aktiviteter på asylmottak, hovedsakelig fordi det i de store byene allerede eksisterte tilbud for leksehjelp og lignende. Men da det nystartede RE:ACT Volda oppdaget at ingenting slik fantes for asylsøkerne i Volda tente det et engasjement.

I tillegg til de ukentlige aktivitetene som går sin vante gang har det i april både vært utendørs grilling og skravling med damene fra asylmottaket, en svært vellykket skidag, heklekveld og klatring, alt i samarbeid med mottaket.

Samarbeidet gir mye både til alle som deltar, både RE:ACTere og beboerne. Å være sammen med personer fra andre kulturer kan være utfordrende, men det gir også en uvurderlig opplevelse av at i bunn og grunn er vi alle like. Dette er en opplevelse RE:ACT Volda bidrar til å skape.

Scroll to Top