TEMAOMRÅDER

I RE:ACT har vi tre områder vi fokuserer på:
– Internasjonal tematikk
– Rettferdig handel og bærekraftig livsstil
– Kulturmøter og integrering

Alle tre har hvert sitt utvalg som jobber med å styrke kompetansen til organisasjonen, samt samle arbeidskraft og engasjement blant unge!