STRØMMESTIFTELSEN

– Vår kjære moderorganisasjon som vi er så stolt av! –

 

Vi drømmer om en verden uten fattigdom

– Umulig, sier kanskje noen.
Men den stoltheten og verdigheten vi ser
hos hvert menneske som klatrer ut av fattigdom,
er vårt bevis på at arbeidet nytter.
-Strømmestiftelsen

 

Hjelp til selvhjelp
Strømmestiftelsen hjelper folk i gang. Vi tilbyr fattige mennesker en mulighet til å komme seg videre på egenhånd. Med andre ord: Hjelp til å hjelpe seg selv.

 

Langsiktig utvikling
Barmhjertige gaver kan oppleves som en lettelse i øyeblikket, men de bidrar ikke til langsiktig utvikling. Vi gir heller muligheter. Les mer om vår metode her.

 

Mikrofinans og utdanning
Strømmestiftelsen er en utviklingsorganisasjon som gir fattige mennesker i Sør hjelp til å klatre ut av fattigdom gjennom utdanning og mikrofinans.

 

Flere RE:ACT’ere har sett med egne øyne at Strømmestiftelsens-prosjekter fungerer!

Les mer her: https://strommestiftelsen.no

SF-logo-Norwegian-P227-high.png