Strømmestiftelsen - vår kjære moderorganisasjon som vi er så stolt av!

 Vi drømmer om en verden uten fattigdom.

– Umulig, sier kanskje noen.
Men den stoltheten og verdigheten vi ser
hos hvert menneske som klatrer ut av fattigdom,
er vårt bevis på at arbeidet nytter.
– Strømmestiftelsen

 

Hjelp til selvhjelp
Strømmestiftelsen hjelper folk i gang. Vi tilbyr fattige mennesker en mulighet til å komme seg videre på egenhånd. Med andre ord: Hjelp til å hjelpe seg selv.

 Langsiktig utvikling
Barmhjertige gaver kan oppleves som en lettelse i øyeblikket, men de bidrar ikke til langsiktig utvikling. Vi gir heller muligheter. Les mer om vår metode her.

 Mikrofinans og utdanning
Strømmestiftelsen er en utviklingsorganisasjon som gir fattige mennesker i Sør hjelp til å klatre ut av fattigdom gjennom utdanning og mikrofinans.

Flere RE:ACT’ere har sett med egne øyne at Strømmestiftelsens-prosjekter fungerer!
LES MER HER: https://strommestiftelsen.no