Still til valg ved generalforsamling 2022

Har du lyst til å være med i sentralstyret ?

Har du lyst til å være med i sentralstyret i RE:ACT? Vi leter nå etter kandidater som vil stille til valg ved Generalforsamling 2022. Sentralstyret jobber med mange forskjellige oppgaver for å drive RE:ACT fremover, og det er flere ledige verv. Her får du muligheten til å jobbe sammen med andre engasjerte unge for en mer bærekraftig og rettferdig verden. Kunne du tenke deg å være med? Les mer om de forskjellige vervene nedenfor, og meld din interesse i skjemaet via linken her

 

Lokallagsansvarlig:

Lokallagsansvarlig sin viktigste oppgave er å holde lokallagene i drift. Man skal tilrettelegge og bistå lagene med administrative oppgaver, samt legge gjennomførbare strategier for økning i antall medlemmer og mengde aktivitet. Lokallagsleder samler representanter av lokallagene til lokallagshelg for å drive opplæring om RE:ACT og Strømmestiftelsen, dele ideer og erfaringer rundt rekruttering, aktiviteter eller andre utfordringer i lagene, samt samle ledere fra ulike lag slik at de kan knytte kontakt og samarbeide.

Kommunikasjonsansvarlig:

Kommunikasjonsansvarlig har en viktig oppgave i styret, derfor har RE:ACT fordelt oppgavene på to ansvarlige i styret. Hvordan arbeidsfordelingen mellom de to blir lagt opp kan avtales internt, og tilrettelegges slik de selv ønsker. Som kommunikasjonsansvarlig kan du ha ansvar for å vedlikeholde og oppdatere RE:ACT sine nettside. Du kan også få promotering på SoMe kanaler som Facebook, Instagram og LinkedIn. Det er viktig å planlegge strategisk når det kommer til all kommunikasjon som skal ut og man har ansvar for å spre informasjon om både RE:ACT og saker som RE:ACT er opptatt av. Du kan også få ansvar for grafisk design, foto, og video i sentrale arrangementet.

Leder for bærekraftsutvalg:

Bærekraftsutvalget jobber med utvikling av ideer og lure tiltak til hvordan hver enkelt kan leve en mer bærekraftig hverdag. Vi arbeider med tankesettet om at hvis vi gjør hverdagen mer bærekraftig gjennom enkle valg, vil vi gradvis ha en påvirkning på det norske samfunnet som helhet. Vi søker en leder som er interessert i å oppnå nettopp dette. En person som lever for de enkle tiltakene for å gjøre samfunnet vårt litt mer rettferdig – gjenbruk, unngå matsvinn og resirkulere enda litt mer. 

Som kompetanseansvarlig av utvalget er du en link mellom utvalget og sentralstyret. Du deltar på sentralstyremøter og har en påfølgende stemmerett til de saker som diskuteres og vedtas. Du har ansvaret for ditt utvalg, innkaller til møter, lager sakslister ol. Påser at arbeid et og samarbeidet fungerer og formidler informasjon mellom sentralstyret i RE:ACT og utvalget.

Medlemsansvarlig:

Medlemsansvarlig har ansvar for å få nye medlemmer inn i RE:ACT, gjennom å utvikle gjennomførbare vervestrategier sammen med styret og få disse ut til dem som skal rekruttere ute i lokallagene. Det er viktig med god kommunikasjon med lokallagene, lokallagsleder, og de andre i styret. Medlemsansvarlig har også ansvar for å finne arenaer til å verve nye medlemmer på, som f.eks. festivaler eller arrangementer, hvor vi kan stå på stand og få ut vårt budskap. Medlemsansvarlig skal også arrangere vervekampanjer sammen med andre i styret

Medlem av utvalget for Bærekraftig livsstil

Utvalget arbeider med utvikling av muligheter for hvordan en som enkeltperson kan leve en mer bærekraftig hverdag med mål om å inspirere til en bærekraftig livsstil. Utvalget passer for de som har kunnskap de ønsker å dele og utvikle, samt medlemmer som ønsker å lære mer og la seg inspirere av engasjerte og inspirerende mennesker. Med andre ord passer det for alle! Vi kan friste med utvikling av kampanjer, inspirerende kursing og et sosialt og bærekraftig miljø! Vi arbeider gjennom sosiale medier i form av RE:ACT sin instagram og facebook-profil samt utvikling av bærekraftige temaer i samarbeid med lokallagene våre. Rent praktisk arbeider utvalget selvstendig og har separate møter uavhengig av sentralstyret.

Medlem av Internasjonalt utvalg

Utvalget passer for deg som har en kunnskap og interesse som du ønsker å dele og utvikle, samt medlemmer som med et ønske om å lære mer og la seg inspirere av engasjerte mennesker. Med andre ord passer det for alle! Vi kan friste med utvikling av kampanjer, inspirerende kursing og et sosialt og bærekraftig miljø. Utvalget arbeider med tematikk rundt global utvikling og de ringvirkninger enkle valg i hverdagen har for det globale samfunnet – klima, sosialt, økonomisk og rettferdighet. Hvordan kan det norske samfunnet videreutvikle sitt ansikt ut i verden og hvordan kan vi styrke forståelsen rundt bærekraft og global utvikling? Rent praktisk arbeider utvalget selvstendig og har utvalget separate møter uavhengig av sentralstyret

Scroll to Top