Sentralstyret

Sentralstyret til RE:ACT gir støtte til lokallagene og utvalgene. Styret jobber også med å utforme kampanjer på sentralt nivå, og arrangerer kurs for alle medlemmene.

Hvert år gjennomfører vi en kampanje sammen med vår moderorganisasjon Strømmestiftelsen, og her er det sentralstyret som legger til rette for planlegging og gjennomføring.

Det arrangeres jevnlig styremøter hvor viktige tema for organisasjonen blir diskutert. Sentralstyret består blant annet av RE:ACTs leder, lederne for de ulike utvalgene, og flere andre administrative roller. Medlemmene blir valgt inn ved Generalforsamlingen hvert år. Kunne du tenke deg å være med i sentralstyret til RE:ACT? Da kan du lese mer om de ulike rollene som blir tilgjengelig ved årets Generalforsamling her!

Scroll to Top