Refleksjoner fra høstens tema: etisk handel

I høst har RE:ACT hatt en konferanse med fokus på etisk handel, som er en stor utfordring i verden. Her fikk vi lære om hvor dårlige arbeidsvilkår mennesker kan ha, hvordan produksjonen av industrien har påvirkning på miljøet, og hvordan vi, som forbrukere, kan være med å påvirke industrien positivt. I tilknytning til denne helgekonferansen, ble RE:ACT sin kampanje #jegvilvite sluppet. Denne kampanjen går ut på å gi og få mer kunnskap om hvor klærne våre kommer fra, og hva slags type arbeidsforhold arbeiderene jobber under. Her får du vite litt om hva vi lærte, slik at du kan være med på å spre budskapet om etisk handel.

Visste du at bare fordi noe er dyrere enn annet, vil det ikke automatisk si at arbeiderne får bedre lønn? Eller at produksjonsforholdene bak kaffe, kakao, te og bomull er en av de mest alvorlige utfordringene som verden står ovenfor i dag? En av foredragsholderne, Hans-Martin Førsund fra Fairtrade Norge, sa det godt: «veldigbillige produkter har sin pris». Arbeideren som jobber på ulike fabrikker og plantasjer, jobber en hel uke, mange timer hver dag. De får kun en minimumslønn til å brødfø seg med, eller ikke noe i det hele tatt! Tilstandene kan ligne slavearbeid og noen av arbeiderne er til og med barn. Andre forhold industrien er med på å ødelegge er bønders levebrød. Bøndene står i fare for å miste det eneste levebrødet sitt på grunn av klimaendringene. Studier har vist at det vil være umulig å produsere enkelte varer om noen tiår, som kakao og kaffe, hvis vi fortsetter på samme måte som i dag.  Hva kan vi gjøre med dette?

Det finnes håp. Det finnes mange ulike etiske merker i Norge. Fairtrade er et kjent merke, som jobber med å forbedre hele produksjonskjeden. Når vi handler varer med disse merkene, kan vi vite at de blir produsert på en etisk måte, hvor de som har laget produktene får en riktig lønn for arbeidet. Det handler ikke kun om etisk handel, det handler også om at produksjonen skal være bærekraftig, altså at produksjonen av varen ikke skal føre til at vi utnytter ressursene på en slik måte at vi bruker dem opp. Da er det lurt å sjekke at merket en kjøper også er bærekraftig. Fairtrade er i tillegg til å være etisk, bærekraftig. Når vi kjøper slike varer viser vi, at vi som forbrukere er interesserte i å kjøpe miljøvennlige og etiske varer.

Etter å ha lest dette, kan det hele virke som en veldig stor og kanskje uoverkommelig drøm? Om jeg skal trekke de to viktigste tingene for å oppsummere vil jeg si at det er å hoppe ut i det og at man ikke er alene om det. Gjesteforeleserne vi fikk besøk av kom fra forskjellige deler av markedet og jobbet med akkurat dette; å endre markedet til å bli mer etisk. Disse menneskene som er helt vanlige mennesker, som deg og meg, hadde en visjon, som kanskje mange har, men forskjellen er at de handler. Husk at jo flere vi er, jo større forskjell kan vi gjøre, med små endringer i hverdagen.

Skrevet av: Nirina Tjøstheim Moldsvor, RE:ACT Oslo

Scroll to Top