RE:ACT søker medlemmer til sentralstyret!

RE:ACTs generalforsamling 2020 nærmer seg, og vi lyser ut verv for neste styreperiode. Som styremedlem i RE:ACT får man organisasjonserfaring og mange muligheter til å utvikle ferdigheter, i tillegg til å være med i et koselig og dyktig styre! Vi håper mange har lyst til å være med å lede RE:ACTs videre arbeid. RE:ACTs arbeid foregår gjennom digitale møter, så bosted i landet har derfor lite å si, alle kan være med.

Ledige stillinger i Sentralstyre

 • Leder
 • Nestleder
 • Medlemsansvarlig
 • Lokallagsansvarlig
 • Kommunikasjonsansvarlig (2stk)
 • Kompetanseansvarlig Bærekraftig livsstil
 • Kompetanseansvarlig Internasjonalt Utvalg
 • Medlem av utvalget Bærekraftig livsstil
 • Medlem av Internasjonalt utvalg
 • Vara/styremedlem (2stk)
 • Arrangementansvarlig

Hvem ser vi etter?

Vi søker deg som er engasjert og motivert for å jobbe for en mer rettferdig og bærekraftig verden. Som sentralstyremedlem kreves det at du har evne til å planlegge og ta initiativ. Det kan være en fordel med spesifikke kunnskaper og ferdigheter til spesifikke verv.

Meld din interesse her

 

Frist: 18. oktober 2020

Leder

Hovedoppgaver

Arbeidet og ansvaret som styreleder bygger i stor del på administrative oppgaver. Som leder av sentralstyret har du ansvar for organisering av styret. Du er kontaktpersonen utad organisasjonen og representerer RE:ACT i møte med samarbeidspartnere og arrangementer. Du er ansvarlig for delegering av oppgaver og skal holde et overordnet blikk over arbeidet og progresjon. Alt er bygd på frivillig arbeid, med unntak av generalsekretæren som er ansatt. 

Organisering av styret bygger ofte på å planlegge og arrangere styremøter samt sette utvalg og styremedlemmer i kontakt med hverandre. Rollen krever et øye for samarbeid og evnen til å utfordre og utnytte mennesker egenskaper og erfaringer i samarbeid om et felles arbeid. Arbeidsoppgavene kan gi inntrykk av store arbeidsoppgaver, men fortvil ikke, du er ikke alene. Det er viktig å dra nytte av sentralstyret og menneskene du har å utfordre der. De er med fordi de ønsker å bidra!

Nestleder

Hovedoppgaver

Nestleder er leders høyre hånd. Nestleder samarbeider med leder om det administrative, kan få delegert oppgaver fra leder og er også med i arbeidsutvalget (AU) sammen med leder og generalsekretær. Nestleder skriver referater fra møter. Nestleder vil ta over for leder ved sykdom, eller fravær. 

Samarbeidet mellom nestleder, leder og generalsekretær formes av vedkommende.

Medlemsansvarlig

Hovedoppgaver

Medlemsansvarlig har ansvar for å få nye medlemmer inn i RE:ACT, gjennom å utvikle gjennomførbare vervestrategier og få disse ut til dem som skal rekruttere ute i lokallagene. Det er viktig med god kommunikasjon med lokallagene, lokallagsleder, og de andre i styret. 

Medlemsansvarlig har også ansvar for å finne arenaer til å verve nye medlemmer på, som f.eks. festivaler eller arrangementer, hvor vi kan stå på stand og få ut vårt budskap. Medlemsansvarlig skal også arrangere vervekampanjer sammen med andre i styret.

Lokallagsansvarlig

Hovedoppgaver

Lokallagsleders viktigste oppgave er å holde lokallagene i drift. Man skal tilrettelegge og bistå lagene med administrative oppgaver, samt legge gjennomførbare strategier for økning i antall medlemmer og mengde aktivitet. Lokallagsleder samler representanter av lokallagene til lokallagshelg for å drive opplæring om RE:ACT og Strømmestiftelsen, dele ideer og erfaringer rundt rekruttering, aktiviteter eller andre utfordringer i lagene, samt samle ledere fra ulike lag slik at de kan knytte kontakt og samarbeide. 

Kommunikasjonsanvarlig

Hovedoppgaver

Antall: 2 stillinger

Kommunikasjonsansvarlig har en viktig oppgave i styret, derfor har RE:ACT fordelt oppgavene på to ansvarlige i styret. Hvordan dere velger å fordele arbeidsfordelingen mellom de to blir lagt opp kan avtales internt, og tilrettelegges slik dere selv ønsker.

Som kommunikasjonsansvarlig kan du ha ansvar for å vedlikeholde og oppdatere RE:ACT sine nettside. Du kan også få promotering på SoMe kanaler som Facebook, Instagram og LinkedIn. Det er viktig å planlegge strategisk når det kommer til all kommunikasjon som skal ut og man har ansvar for å spre informasjon om både RE:ACT og saker som RE:ACT er opptatt av. Du kan også få ansvar for grafisk design, foto, og video i sentrale arrangementet. Vi skriver også innlegg for Strømmestiftelsens magasin Hjelp til Selvhjelp. 

Kompetanseansvarlig bærekraftig livsstil

Hovedoppgaver

Utvalget Bærekraftig livsstil jobber med utvikling av ideer og lure tiltak til hvordan hver enkelt kan leve en mer bærekraftig hverdag. Vi arbeider med tankesettet om at hvis vi gjør hverdagen mer bærekraftig gjennom enkle valg, vil vi gradvis ha en påvirkning på det norske samfunnet som helhet. Vi søker en leder som er interessert i å oppnå nettopp dette. En person som lever for de enkle tiltakene for å gjøre samfunnet vårt litt mer rettferdig – gjenbruk, unngå matsvinn og resirkulere enda litt mer. 

Som kompetanseansvarlig av utvalget er du en link mellom utvalget og sentralstyret. Du deltar på sentralstyremøter og har en påfølgende stemmerett til de saker som diskuteres og vedtas. Du har ansvaret for ditt utvalg, innkaller til møter, lager sakslister ol. Påser at arbeidet og samarbeidet fungerer og formidler informasjon mellom sentralstyret i RE:ACT og utvalget.

Medlem av utvalget for Bærekraftig livsstil

Utvalget arbeider med utvikling av muligheter for hvordan en som enkeltperson kan leve en mer bærekraftig hverdag med mål om å inspirere til en bærekraftig livsstil. Utvalget passer for de som har kunnskap de ønsker å dele og utvikle, samt medlemmer som ønsker å lære mer og la seg inspirere av engasjerte og inspirerende mennesker. Med andre ord passer det for alle! Vi kan friste med utvikling av kampanjer, inspirerende kursing og et sosialt og bærekraftig miljø! Vi arbeider gjennom sosiale medier i form av RE:ACT sin instagram og facebook-profil samt utvikling av bærekraftige temaer i samarbeid med lokallagene våre. Rent praktisk arbeider utvalget selvstendig og har separate møter uavhengig av sentralstyret.

Kompetanseansvarlig internasjonalt utvalg

Hovedoppgaver

Internasjonalt utvalg arbeider med fokus på globale ringvirkninger. Med hensikt om å styrke tilliten til RE:ACT sitt arbeid om å gjøre verden mer rettferdig, er vi avhengige av et utvalg med et blikk utover. Et blikk rettet mot det globale samfunnet og hvordan de valg vi tar i hverdagen har konsekvenser for verden som helhet. Vi søker en leder som har interesse for global utvikling med et øye for globale ringvirkninger. Hvilke konsekvenser har det norske samfunnet for det klima og miljø som vi står overfor i dag? 

Som kompetanseansvarlig av utvalget er du en link mellom utvalget og sentralstyret. Du deltar på sentralstyremøter og har en påfølgende stemmerett til de saker som diskuteres og vedtas. Du har ansvaret for ditt utvalg, innkaller til møter, lager sakslister ol. Påser at arbeidet og samarbeidet fungerer og formidler informasjon mellom sentralstyret i RE:ACT og utvalget.

Medlem av Internasjonalt utvalg

Utvalget passer for deg som har en kunnskap og interesse som du ønsker å dele og utvikle, samt medlemmer som med et ønske om å lære mer og la seg inspirere av engasjerte mennesker. Med andre ord passer det for alle! Vi kan friste med utvikling av kampanjer, inspirerende kursing og et sosialt og bærekraftig miljø. Utvalget arbeider med tematikk rundt global utvikling og de ringvirkninger enkle valg i hverdagen har for det globale samfunnet – klima, sosialt, økonomisk og rettferdighet. Hvordan kan det norske samfunnet videreutvikle sitt ansikt ut i verden og hvordan kan vi styrke forståelsen rundt bærekraft og global utvikling? Rent praktisk arbeider utvalget selvstendig og har utvalget separate møter uavhengig av sentralstyret.

Arrangementsansvarlig

Hovedoppgaver

Arrangementsansvarligs hovedoppgave er å styre planleggingen og gjennomføringen av RE:ACTs årlige kurshelg “RE:FRESH”. Dette innebærer blant annet å bestemme tema og innhold for kurset, finne tidspunkt, lokaler og overnatting, og ha ansvar under kurshelgen. I tillegg skal arrangementsansvarlig passe på at budsjettet blir overholdt, samarbeide med kommunikasjonsansvarlig om promotering på sosiale medier, og ha kontakt med deltakerne på forhånd og underveis.

Vara/styremedlem

Hovedoppgaver

Antall stillinger: 2

Per dags dato har RE:ACT hatt to varaer i sentralstyret. Ansvaret har vært å steppe inn ved fravær på møter evt. ved sykdom eller lengre fravær fra andre verv. På styremøter som ikke er fulltallige har vara fått stemmerett under vedtagelse av de saker som blir diskutert på det aktuelle møtet. Som vara har du rett til deltagelse på sentralstyremøtene og i diskusjon vedrørende de saker som blir tatt opp. Sentralstyret har vedtatt et ønske om endringer i dette vervet. På den kommende generalforsamlingen vil det tas opp sak vedrørende endring av vara til styremedlem. Hensikten er å gi vervet mer tillit med stemmerett på alle sentralstyremøter uavhengig av antall deltagende med stemmerett. 

Meld din interesse her

 

Frist: 18. oktober 2020

Scroll to Top