Om oss

Vår visjon

RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom. Vi ser på fattigdom som mangel på muligheter og en konsekvens av urettferdigheten i verden. Som Strømmestiftelsen sin ungdomsorganisasjon utfordrer vi unge til å reagere på global urettferdighet gjennom lokal handling. Les mer om vår moderorganisasjon her:https://strommestiftelsen.no

RE:ACT vil skape fellesskap der ungdom blir utfordret til å endre livsstilen sin og holdninger til andre kulturer. Dette vil vi gjøre gjennom kulturmøter, engasjerende informasjonsarbeid og aktiviteter som problematiserer nordmenns forbruksmønster.

Hvem er vi?

RE:ACT er en ungdomsorganisasjon der målgruppen er de mellom 15 og 30 år. RE:ACT er en ikke-kommersiell og partipolitisk uavhengig organisasjon som er åpen for alle uansett religion og livssyn.

Hva jobber vi med?

RE:ACT ønsker at flere unge skal bli engasjert i Nord/Sør-spørsmål. Gjennom møter med andre kulturer tror vi at unge vil få større nærhet til globale problemer. Et av våre fokusområder er å jobbe mot stereotypier av og fordommer mot andre land og kulturer. Vi mener også at forbruksmønsteret og handelssystemet i verden er viktige grunner til urettferdighet. Vi ønsker derfor å fremme et rettferdig og bærekraftig forbruk. Vi er opptatte av at unge skal få økt kunnskap om global urettferdighet, og at både holdninger og handlinger må endres for å skape reelle forandringer i verden.

Hvordan jobber vi?

 RE:ACT sitt arbeid foregår hovedsakelig i lokallagene. Disse skal være et samlingssted der unge sammen engasjerer seg for en mer rettferdig verden. RE:ACT har også et sentralledd som har ansvar for å lage nasjonale holdnings- og informasjonskampanjer, og arrangere felles kurs- og inspirasjonshelger for medlemmer fra hele landet.

Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Strømmestiftelsen er en utviklingsorganisasjon som samarbeider med lokale partnere og bruker mikrofinans og utdanning som verktøy i sitt arbeid. RE:ACT støtter opp om moderorganisasjonens visjon om en verden fri for fattigdom og deres metode for utviklingsarbeid.

Her finner du våre vedtekter: Vedtekter for REACT 2019-2020 (av Generalforsamling 2019)

Å spre kunnskap om urettferdighet og hva vi kan gjøre med det er en viktig del av RE:ACTs arbeid

Scroll to Top