Møtt våre nye kandidater

Design: Kristin Halsnes

Her er de! Våre flotte kandidater som vil bli stemt fram på vår digitale generalforsamling lørdag 12. desember.

Leder 

Live Fanavoll (1.valg)

“Jeg har sittet i styret i RE:ACT i et år nå som medlemsansvarlig. Jeg synes det er veldig spennende arbeid og jeg har lært mye. RE:ACT har gjort mye bra arbeid det siste året, og jeg vil gjerne være med å lede det arbeidet videre, og stiller derfor til valg som leder. Jeg liker å organisere og ha oversikt, er flink til å lytte og se andre og deres egenskaper. Jeg tror dette er gode egenskaper jeg kan ta med meg som leder av RE:ACT.”

Nestleder 

Inger Johanne (1.valg)

“Jeg er 28 år, bor i Kongsberg jobber som automasjonsingeniør. Sitter i sentralstyret som leder i bærekraftutvalget idag.
Ønsker å prøve meg som nestleder og jobber mere mot RE:ACT generelt og jobbe videre med å utvikle og stykre RE:ACT som organisasjon. Jobbet videre med å se på den rød tråden fra re:act lokallagene, utvalgene og styret. Har er erfaring fra tidligere leder verv.
Har vært leder for karrieredagen på Høgskolen i Sør-Øst Norge.Leder i ungdomssaebeid i kirken og sittet som tilitvalgt i klassen.
Jeg tar ansvar, er engasjert og strukturert og motivert for å jobbe med oppgaver som en nestleder gir. 

Dahlay Po (2. valg)

“Jeg tror på informasjon og kunnskap kan bidra til å skape forståelse av verdensbilder om en mer bærekraftig verden og generelt internasjonale spørsmål om verdens utfordringer. Derfor mener jeg at det er viktig å spre informasjon og skape engasjement rundt samfunnet kan være med på å fremme FNs bærekraftsmål selv om vi er en liten organisasjon. Mitt hovedfokus vil da være, brudd på menneskerettigheter i den globale verden (spesielt utviklingslandene) og hva slags rolle Norge har i disse aktuelle verdensomspennende problemene. I tillegg er jeg meget spent på hva Norge kan bidra med i FNs sikkerhetsråd i 2021.”

Lokallagsleder

Synnøve Vasstein Carlsen (1. valg)

“Eg heite Synnøve, er 21 år og kjeme fra fjellbygda Jølster. Eg er ei glad og positiv dame som elskar å bli kjent med verden! Det er så vakkert å lære verden å kjenne gjennom menenska, naturen vår og alt vi kan få til. Menneskemøter og kultur er spennande og vi har alltid nye ting å lære av kvarandre. Eg legg heile hjerte mitt i alt eg tek føre meg. Det er så fint å møte andre menneske som også er engasjerte og saman så kan vi få til fantastiske forandringer i verda! Strømmestiftelsen har vore i hjartet mitt sidan første møte i 2018, eg beundrar det den står for og alle forandringane som blir gjort for folk som treng det mest! Eg ynskjer difor å lære meir og ta del i arbeidet!”

Medlemsansvarlig

Ida Charleen Bratlie (1.valg) 

“Mitt navn er Ida, jeg er 21 år gammel og kommer fra Oslo.
Jeg er en person som er glad i å bidra og å være med på å skape hyggelige sammenkomster. Å glede andre og stelle i stand gode arrangementer gjør meg også i svært godt humør! Som oftest trives jeg i best selskap når jeg er sammen med andre, og liker å spre glede og positiv energi. Jeg er veldig motivert for å være arrangementsansvarlig for RE:ACT, i og med at arbeidet de gjør er utrolig viktig og lærerikt på mange mulige måter. Å få i gang samlinger med mange flotte mennesker med gode tanker og motivasjoner, gjør meg også mer gira på å få i gang mye spennende for RE:ACT.”

Kommunikasjonsansvarlig

Camilla Klausen (1.valg)

“Mitt navn er Camilla Lauknes, jeg er født og vokst opp i Tromsø.
Nå ønsker jeg å stille som kandidat til kommunikasjonsverv i RE:ACT. Jeg har alltid likt å skape noe og har ofte mange ideer, og jeg liker å dele min kunnskap og synspunkter med andre. Jeg er uredd og liker utfordringer. Det å kjenne på at man får til å skape noe sammen, som et team – det er den beste følelsen. Av utdannelse har jeg en mastergrad innenfor ledelse, innovasjon og marked fra Universitetet i Tromsø. Jeg har jobbet i ulike organisasjoner med kreativt ansvar, og nå for tiden tar jeg årsstudium innenfor digital markedsføring samt realfag, da planen er videre studier til høsten 2021. Jeg tror min bakgrunn og min alder (da jeg er i øvre sikte) på 30 år, vil være et pluss, da jeg går inn for å utforme oppgavene og mine plikter med iver og innsikt. Håper jeg får en sjanse til å være en del av dere. “

Kompetanseansvarlig Bærekraftsutvalget 

Ida Charleen Bratlie (1.valg) 

“Mitt navn er Ida, jeg er 21 år gammel og kommer fra Oslo.
Jeg er en person som er glad i å bidra og å være med på å skape hyggelige sammenkomster. Å glede andre og stelle i stand gode arrangementer gjør meg også i svært godt humør! Som oftest trives jeg i best selskap når jeg er sammen med andre, og liker å spre glede og positiv energi. Jeg er veldig motivert for å være arrangementsansvarlig for RE:ACT, i og med at arbeidet de gjør er utrolig viktig og lærerikt på mange mulige måter. Å få i gang samlinger med mange flotte mennesker med gode tanker og motivasjoner, gjør meg også mer gira på å få i gang mye spennende for RE:ACT.”

Kompetanseansvarlig Internasjonalt utvalg 

Dahlay Po (2. valg)

“Jeg tror på informasjon og kunnskap kan bidra til å skape forståelse av verdensbilder om en mer bærekraftig verden og generelt internasjonale spørsmål om verdens utfordringer. Derfor mener jeg at det er viktig å spre informasjon og skape engasjement rundt samfunnet kan være med på å fremme FNs bærekraftsmål selv om vi er en liten organisasjon. Mitt hovedfokus vil da være, brudd på menneskerettigheter i den globale verden (spesielt utviklingslandene) og hva slags rolle Norge har i disse aktuelle verdensomspennende problemene. I tillegg er jeg meget spent på hva Norge kan bidra med i FNs sikkerhetsråd i 2021.”

Internasjonalt utvalg medlem 

Edel Mari B. Ødegård (1.valg)

“Det å være medlem av Internasjonalt utvalg tror jeg kan være en utrolig fin måte for å bidra til å skape økt fokus rundt global utvikling og relaterte temaer. Det å kunne være med å utvikle kampanjer, kursing mm. er noe jeg ser på som en god måte å ta del i organisasjonen på. Det at jeg studerer bachelor i utviklingsstudier tror jeg kan være et supplement til et slikt verv, men jeg tror også at et slikt verv være positivt i seg selv. Da med tanke på medfølgende erfaring i organisasjonsarbeid, men også med tanke på det sosiale. Det å kunne utveksle tanker og ideer med andre tror jeg kan være utrolig lærerikt. På tross av at alle nok ikke har samme bakgrunn, hva gjelder utdanning, interesser mm., så tror jeg dette kan virke komplementerende i den forstand at man kan utfylle hverandre, og hjelpe hverandre med å utvikles. Dette ser jeg på som helt essensielt i en slik sammenheng, da med tanke på at man må kunne tenke nytt og kanskje litt «utenfor boksen». Jeg ble kjent med Strømmestiftelsen og senere RE:ACT gjennom Kristiansand folkehøyskole i 2018. “

Ida Charleen Bratlie (2.valg) 

“Mitt navn er Ida, jeg er 21 år gammel og kommer fra Oslo.
Jeg er en person som er glad i å bidra og å være med på å skape hyggelige sammenkomster. Å glede andre og stelle i stand gode arrangementer gjør meg også i svært godt humør! Som oftest trives jeg i best selskap når jeg er sammen med andre, og liker å spre glede og positiv energi. Jeg er veldig motivert for å være arrangementsansvarlig for RE:ACT, i og med at arbeidet de gjør er utrolig viktig og lærerikt på mange mulige måter. Å få i gang samlinger med mange flotte mennesker med gode tanker og motivasjoner, gjør meg også mer gira på å få i gang mye spennende for RE:ACT.”

Vara/styremedlem

Edel Mari B. Ødegård (1.valg)

“Det å være medlem av Internasjonalt utvalg tror jeg kan være en utrolig fin måte for å bidra til å skape økt fokus rundt global utvikling og relaterte temaer. Det å kunne være med å utvikle kampanjer, kursing mm. er noe jeg ser på som en god måte å ta del i organisasjonen på. Det at jeg studerer bachelor i utviklingsstudier tror jeg kan være et supplement til et slikt verv, men jeg tror også at et slikt verv være positivt i seg selv. Da med tanke på medfølgende erfaring i organisasjonsarbeid, men også med tanke på det sosiale. Det å kunne utveksle tanker og ideer med andre tror jeg kan være utrolig lærerikt. På tross av at alle nok ikke har samme bakgrunn, hva gjelder utdanning, interesser mm., så tror jeg dette kan virke komplementerende i den forstand at man kan utfylle hverandre, og hjelpe hverandre med å utvikles. Dette ser jeg på som helt essensielt i en slik sammenheng, da med tanke på at man må kunne tenke nytt og kanskje litt «utenfor boksen». Jeg ble kjent med Strømmestiftelsen og senere RE:ACT gjennom Kristiansand folkehøyskole i 2018. “

Vara/styremedlem

Marianne Sønsteby (1.valg)

“Min motivasjon for å bli styremedlem er å kunne være med å bestemme fremtiden til RE:ACT. Som leder av internasjonalt utvalg, synes jeg det har det vært spennende å være bindeleddet mellom styret og utvalget, men at det rett og slett ble vanskelig å kombinere lederverv i to organisasjoner. Jeg hadde fortsatt som leder av utvalget hvis jeg hadde hatt tid og ressurs til dette. Derav, tenker jeg at styremedlem passer bedre, siden jeg har lyst til å bidra og følge med på prosessene i RE:ACT.
Jeg ser frem til å begynne som styremedlem og fortsette i utvalget som medlem. “

Scroll to Top