RE:ACT har flere lokallag rundt om i Norge, og en søsterorganisasjon i Mbale, Uganda

RE:ACT Volda
RE:ACT Bergen
RE:ACT Oslo

RE:ACT Kristiansand
RE:ACT Haugesund

RE:ACT Trondheim
RE:ACT Mbale
RE:ACT Mbale