Ledige stillinger og ledige verv

Ønsker du å bli en del av RE:ACT?

Interessert i bærekraft, rettferdig handel, internasjonalt arbeid, integrering og kulturmøter? Bli med i RE:ACT! Vi ser på fattigdom som mangel på muligheter og en konsekvens av urettferdigheten i verden.

RE:ACT vil skape fellesskap der ungdom blir utfordret til å endre livsstilen sin og holdninger til andre kulturer. Dette vil vi gjøre gjennom kulturmøter, engasjerende informasjonsarbeid og aktiviteter som problematiserer nordmenns forbruksmønster.

RE:ACT er en ungdomsorganisasjon der målgruppen er de mellom 15 og 30 år.

Vi i RE:ACT vet at alle har noe å bidra med! Vil du være med å jobbe for en rettferdig, inkluderende og bærekraftig verden? Bli med i et utvalg eller et lokallag nær deg! Eller ta kontakt med oss på post@re-act.no. 

RE:ACT søker frivillige til ulike verv


Har du en ambisjon om å jobbe frivillig? Vi har ledige styreverv!


Hvem ser vi etter?
Vi søker deg som er engasjert og motivert for å jobbe for en mer rettferdig og bærekraftig verden. Som sentralstyremedlem kreves det at du har evne til å planlegge og ta initiativ. Det kan være en fordel med spesifikke kunnskaper og ferdigheter til spesifikke vervene!

For å stille må du være medlem. Er du ikke medlem? Du kan enkelt bli det ved å trykke her

Lokallagsansvarlig:
Lokallagsansvarlig sin viktigste oppgave er å holde lokallagene i drift. Man skal tilrettelegge og bistå lagene med administrative oppgaver, samt legge gjennomførbare strategier for økning i antall medlemmer og mengde aktivitet. Lokallagsleder samler representanter av lokallagene til lokallagshelg for å drive opplæring om RE:ACT og Strømmestiftelsen, dele ideer og erfaringer rundt rekruttering, aktiviteter eller andre utfordringer i lagene, samt samle ledere fra ulike lag slik at de kan knytte kontakt og samarbeide.

 

Kommunikasjonsansvarlig:
Kommunikasjonsansvarlig har en viktig oppgave i styret, derfor har RE:ACT fordelt oppgavene på to ansvarlige i styret. Hvordan arbeidsfordelingen mellom de to blir lagt opp kan avtales internt, og tilrettelegges slik de selv ønsker. Som kommunikasjonsansvarlig kan du ha ansvar for å vedlikeholde og oppdatere RE:ACT sine nettside. Du kan også få promotering på SoMe kanaler som Facebook, Instagram og LinkedIn. Det er viktig å planlegge strategisk når det kommer til all kommunikasjon som skal ut og man har ansvar for å spre informasjon om både RE:ACT og saker som RE:ACT er opptatt av. Du kan også få ansvar for grafisk design, foto, og video i sentrale arrangementet.

Leder for bærekraftsutvalg:
Bærekraftsutvalget jobber med utvikling av ideer og lure tiltak til hvordan hver enkelt kan leve en mer bærekraftig hverdag. Vi arbeider med tankesettet om at hvis vi gjør hverdagen mer bærekraftig gjennom enkle valg, vil vi gradvis ha en påvirkning på det norske samfunnet som helhet. Vi søker en leder som er interessert i å oppnå nettopp dette. En person som lever for de enkle tiltakene for å gjøre samfunnet vårt litt mer rettferdig – gjenbruk, unngå matsvinn og resirkulere enda litt mer. 

Som kompetanseansvarlig av utvalget er du en link mellom utvalget og sentralstyret. Du deltar på sentralstyremøter og har en påfølgende stemmerett til de saker som diskuteres og vedtas. Du har ansvaret for ditt utvalg, innkaller til møter, lager sakslister ol. Påser at arbeid et og samarbeidet fungerer og formidler informasjon mellom sentralstyret i RE:ACT og utvalget.

Medlemsansvarlig:
Medlemsansvarlig har ansvar for å få nye medlemmer inn i RE:ACT, gjennom å utvikle gjennomførbare vervestrategier sammen med styret og få disse ut til dem som skal rekruttere ute i lokallagene. Det er viktig med god kommunikasjon med lokallagene, lokallagsleder, og de andre i styret. Medlemsansvarlig har også ansvar for å finne arenaer til å verve nye medlemmer på, som f.eks. festivaler eller arrangementer, hvor vi kan stå på stand og få ut vårt budskap. Medlemsansvarlig skal også arrangere vervekampanjer sammen med andre i styret

Medlem av utvalget for Bærekraftig livsstil:

Utvalget arbeider med utvikling av muligheter for hvordan en som enkeltperson kan leve en mer bærekraftig hverdag med mål om å inspirere til en bærekraftig livsstil. Utvalget passer for de som har kunnskap de ønsker å dele og utvikle, samt medlemmer som ønsker å lære mer og la seg inspirere av engasjerte og inspirerende mennesker. Med andre ord passer det for alle! Vi kan friste med utvikling av kampanjer, inspirerende kursing og et sosialt og bærekraftig miljø! Vi arbeider gjennom sosiale medier i form av RE:ACT sin instagram og facebook-profil samt utvikling av bærekraftige temaer i samarbeid med lokallagene våre. Rent praktisk arbeider utvalget selvstendig og har separate møter uavhengig av sentralstyret.

Medlem av Internasjonalt utvalg:
Utvalget passer for deg som har en kunnskap og interesse som du ønsker å dele og utvikle, samt medlemmer som med et ønske om å lære mer og la seg inspirere av engasjerte mennesker. Med andre ord passer det for alle! Vi kan friste med utvikling av kampanjer, inspirerende kursing og et sosialt og bærekraftig miljø. Utvalget arbeider med tematikk rundt global utvikling og de ringvirkninger enkle valg i hverdagen har for det globale samfunnet – klima, sosialt, økonomisk og rettferdighet. Hvordan kan det norske samfunnet videreutvikle sitt ansikt ut i verden og hvordan kan vi styrke forståelsen rundt bærekraft og global utvikling? Rent praktisk arbeider utvalget selvstendig og har utvalget separate møter uavhengig av sentralstyret

Interessert? Ta kontakt med oss på post@re-act.no.

Scroll to Top