Nyheter

Tvangsreturer til Afghanistan

Tvangsreturer til Afghanistan

Publisert:

Vår dyktige generalsekretær Anne Espeland Berg har skrevet en svært viktig og dagsaktuell artikkel om unge afghanere som blir returnert til et land vi ikke kan si med sikkerhet at er trygt. Denne artikkelen ble først publisert av Fædrelandsvennen, 9. november.Fortsett...

Samtalekort

Samtalekort

Publisert:

Vi vet at det, statistisk sett, er 25 prosent mindre sannsynlighet for å bli innkalt til jobbintervju, dersom du har et utenlandskkligende navn.RE:ACT reagerer på situasjonen. Derfor har vi laget et lite samtaleopplegg som vi håper kan være til hjelp for å få i gang samtaler om temaet.Fortsett...

DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET PÅ GRUNN AV ETNISITET

DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET PÅ GRUNN AV ETNISITET

Publisert:

Mange innvandrere i Norge opplever å bli vurdert ut fra navn, hudfarge og etnisitet når de søker jobb. De blir møtt og sett ut fra ytre kjennetegn, og kun ut fra disse faktorene danner folk seg en mening om hvem de er og hva de kan.Fortsett...

Hvem ser du?

Hvem ser du?

Publisert:

"Merkelappen samfunnet har satt på meg? Eller arbeidserfaringen min? RE:ACT sin kampanje "Hvem ser du?" setter fokus på likestilling, med tanke på etnisitet og bakgrunn i arbeidsmiljøer og ansettelsesprosesser.Fortsett...