Annet

Verdens dag for kulturelt mangfold

Verdens dag for kulturelt mangfold

Publisert:

I dag feirer vi Verdensdagen for kulturelt mangfold! Verden blir mer globalisert for hver dag som går, mennesker krysser grenser og kulturer utveksles. Dette er dagen for å sette pris på den fantastiske muligheten vi har til å bli kjent med mennesker fra ulike kulturer og livssyn.Fortsett...

Arbeidernes dag

Arbeidernes dag

Publisert:

Det er 1. mai. Fridag. Den første av de mange i måneden med lengre helger enn uker. Det er 1. mai. Arbeidernes dag. Den internasjonale demonstrasjonsdagen for arbeiderbevegelsen.Fortsett...

DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET PÅ GRUNN AV ETNISITET

DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET PÅ GRUNN AV ETNISITET

Publisert:

Mange innvandrere i Norge opplever å bli vurdert ut fra navn, hudfarge og etnisitet når de søker jobb. De blir møtt og sett ut fra ytre kjennetegn, og kun ut fra disse faktorene danner folk seg en mening om hvem de er og hva de kan.Fortsett...

Hvem ser du?

Hvem ser du?

Publisert:

"Merkelappen samfunnet har satt på meg? Eller arbeidserfaringen min? RE:ACT sin kampanje "Hvem ser du?" setter fokus på likestilling, med tanke på etnisitet og bakgrunn i arbeidsmiljøer og ansettelsesprosesser.Fortsett...