INTERNASJONALT ARBEID

Hva er god bistand? Går verden fremover, eller kommer det bare mer og mer elendighet? Hvordan samarbeider vi i Norge med partnere i utlandet?

I RE:ACT ønsker vi å rette fokuset utover våres egen landegrense. I samsvar med vår visjon, om en mer rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom, jobber vi derfor med internasjonale spørsmål. For å styrke kompetansen til organisasjonen, samt samle engasjement og arbeidskraft, har vi tre utvalg i RE:ACT – ett for hver hovedtematikk.

I det internasjonale utvalget jobbes det med samarbeidet med våres moderorganisasjon Strømmestiftelsen, HALD internasjonale senter, tidligere utvekslingsstudenter fra Hald som fortsatt bærer med seg et engasjement tilbake til deres hjemland, og Verdens Beste Nyheter for å nevne noe.

Har du spørsmål eller er interessert i å sitte i utvalget? Ta kontakt med leder Terese Høyåsen på mail terese@re-act.no