INTEGRERING OG KULTURMØTER

Hva er god integrering? Når er det assimilering? Hvordan motvirke fordommer og stereotypier? Hva er utfordringer ved multikulturalisme?

I RE:ACT ønsker vi i samsvar med vår visjon, om en mer rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom, å stille spørsmål ved hvordan vi møter andre kulturer her i Norge. I våre lokallag er dette et av områdene som fostrer mange gode aktiviteter, slik som leksehjelp, språkkafé, «mat og prat», svømmetrening eller fjellturer. For å styrke kompetansen til organisasjonen, samt samle engasjement og arbeidskraft, har vi i tillegg tre utvalg i RE:ACT – ett for hver hovedtematikk.

I utvalget for integrering og kulturmøter skal det jobbes med disse spørsmålene gjennom å lage kampanjer, innhold til kurshelger, stunts, følge politiske saker, eller skrive leserinnlegg for å nevne noe. Utvalget har ikke kommet igang enda.

Har du spørsmål eller er interessert i å sitte i utvalget? Ta kontakt med oss på post@re-act.no.