Hvem ser du?

"Merkelappen samfunnet har satt på meg? Eller arbeidserfaringen min? RE:ACT sin kampanje "Hvem ser du?" setter fokus på likestilling, med tanke på etnisitet og bakgrunn i arbeidsmiljøer og ansettelsesprosesser.

En norsk forskningsrapport lagt fram av Arnfinn Midtbøen ved Institutt for samfunnsforskning slår fast at dunspecifiedet er 25% mindre sjanse for å bli innkalt til jobbintervju, dersom du har et utenlandsk navn, til tross for kvalifikasjoner og arbeidserfaring.

Mange jobbsøkere med innvandrerbakgrunn i Norge opplever å bli vurdert ut fra navn, hudfarge og etnisitet. Daglig blir jobbsøknader kastet i søpla på grunnlag av nettopp dette. Hvorfor blir ikke utdanning og arbeidserfaring tatt i betraktning?

RE:ACT lanserer holdningskampanjen «Hvem ser du?» og ønsker et holdningsskifte blant både arbeidere og arbeidsgivere! Vi vil at alle jobbsøkere, uavhengig av etnisk bakgrunn blir møtt med åpenhet av arbeidsgivere. Vi vil at ferdigheter og utdanning skal være avgjørende i en ansettelsesprosess , ikke navnet på Cven.

Følg med videre når RE:ACT setter fokus på likestilling i ansettelsesprosesser! Kampanjen vil vare fram til arbeidernes dag den 1.mai. Fram til dette vil dere få innblikk i ulike arbeidssituasjoner og møte mennesker med utfordringer i arbeidslivet!