Hva er RE:ACT?

RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom!
Vi ser på fattigdom som mangel på muligheter og en konsekvens av urettferdigheten i verden. Som Strømmestiftelsen sin ungdomsorganisasjon utfordrer vi unge til å reagere på global urettferdighet gjennom lokal handling. Les mer om vår moderorganisasjon her: https://strommestiftelsen.no/

RE:ACT vil skape fellesskap der ungdom blir utfordret til å endre livsstilen sin og holdninger til andre kulturer. Dette vil vi gjøre gjennom kulturmøter, engasjerende informasjonsarbeid og aktiviteter som problematiserer nordmenns forbruksmønster.

RE:ACT er en ungdomsorganisasjon der målgruppen er de mellom 15 og 30 år. RE:ACT er en ikke-kommersiell og partipolitisk uavhengig organisasjon som er åpen for alle uansett religion og livssyn.

Hva jobber vi med?

RE:ACT ønsker at flere unge skal bli engasjert i Nord/Sør-spørsmål. Gjennom møter med andre kulturer tror vi at unge vil få større nærhet til globale problemer. Et av våre fokusområder er å jobbe mot stereotypier av og fordommer mot andre land og kulturer. Vi mener også at forbruksmønsteret og handelssystemet i verden er viktige grunner til urettferdighet. Vi ønsker derfor å fremme et rettferdig og bærekraftig forbruk. Vi er opptatte av at unge skal få økt kunnskap om global urettferdighet, og at både holdninger og handlinger må endres for å skape reelle forandringer i verden.

Hvordan jobber vi?

RE:ACT sitt arbeid foregår hovedsakelig i lokallagene. Disse skal være et samlingssted der unge sammen engasjerer seg for en mer rettferdig verden. RE:ACT har også et sentralledd som har ansvar for å lage nasjonale holdnings- og informasjonskampanjer, og arrangere felles kurs- og inspirasjonshelger for medlemmer fra hele landet.

Lokallagene

RE:ACT har lokallag sprett rundt i Norges land. Vi jobber med å spre kunnskap og interesse for mer rettferdige og bærekraftige valg i hverdagen. Dette gjør vi gjennom aktiviteter som reprasjonskvelder, «dumpster diving», matdyrking, plogging, klesbytting og temakvelder. Lokallagene er sosiale og inkluderende, og det blir ofte arrangert språkcafeer, turer og filmkvelder for medlemmene.

Vi i RE:ACT vet at alle har noe å bidra med! Vil du være med å jobbe for en rettferdig og bærekraftig verden? Bli med i et utvalg eller et lokallag nær deg!

Ønsker du å starte et lokallag der du bor?


Scroll to Top