Bidra til vårt strategiarbeid

RE:ACT jobber for tiden med planer for vårt langsiktige arbeid, og er i full gang med å lage en ny strategiplan som skal vedtas på generalforsamlingen våren 2023. For å kunne lage en mest mulig relevant, aktuell og realistisk strategi er det viktig for oss å kunne få innsikt i våre medlemmers tanker knyttet til RE:ACT. Vi ønsker derfor medlemmers innspill for strategiprosessen. Du kan bidra på følgende måter:  

  1. Betal medlemsavgiften for 2022: Våre medlemmer er kjempeviktige for at vi skal kunne fortsette arbeidet mot en mer rettferdig og bærekraftig verden. Vær med på RE:ACT sitt arbeid ved å betale medlemskontigenten for 2022! Det kan du enkelt gjøre her.
  2. Svar på vårt spørreskjema: Vi har laget en spørreskjema med spørsmål som vi lurer på vedrørende RE:ACTs fremtid. Her vil du også ha mulighet for å skrive ned din mening. 
  3. Meld deg på digital strategi-workshop: Ønsker du å melde din interesse for en mulig strategiworkshop kan du gjøre det her.
Scroll to Top