Ekstraordinær generalforsamling!

Sentralstyret innkaller til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles til en ekstraordinær generalforsamling med RE:ACT 5. januar 2019. Den vil avholdes i Oslo, lokalet vil bli annonsert på et senere tidspunkt, og vil være fra kl. 11:00-13:00 med forbehold om noe forskyvning.
Alle betalende medlemmer av RE:ACT er velkomne til å stille, og har tale- og stemmerett.

Saker som skal tas opp er blant annet:
– Valg av ny leder for sentralstyret
– Ønske fra styret om endring i paragraf §4.3 B) første ledd i vedtektene, fra:
GF innkalles av styret minst én gang hvert andre kalenderår. Innkallingen
gjøres allment kjent på organisasjonens hjemmesider og gjøres med minst
seks ukers varsel.
Til: GF innkalles av styret minst én gang hvert kalenderår. Innkallingen
gjøres allment kjent på organisasjonens hjemmesider og gjøres med minst
seks ukers varsel. (altså at vi stryker ordet «andre»)

Har du ønsker om saker du vil ha tatt opp, send en mail til post@re-act.no innen 5. desember. Etter dette vil vi legge frem en fullstendig saksliste.


Følg med her på hjemmesiden for nærmere informasjon. Velkommen!