Bli med på Kjøttfri uke 8.-14. januar!

Nytt år, nye muligheter! Bli med på et spennende eksperiment! I løpet av en uke skal vi finne ut hvor mye vi til sammen kan redusere vårt klimafotavtrykk.

Hva?

Tar du en utfordring? Bli med oss på å prøve ut andre alternativer til kjøtt andre uke i januar! 

Fra 8.-14. januar vil du få presentert deilige menyer og informasjon hele uken ved å trykke delta på vårt facebookarrangement. I tillegg vil vi regne ut ditt og alle som deltar i kampanjen sin felles Co2-reduksjon ved å kutte ut kjøtt i en uke. Alle tall er basert på et gjennomsnittlig kjøttforbruk.

Kjøttfri uke er et eksperiment for å utfordre oss til å bli mer bevisste som forbrukere. Målet med kampanjen er å spre informasjon om bærekraftig og sunn mat, samtidig som man kan teste hvor lett (eller vanskelig) det er å finne gode alternativer til kjøtt. Med denne kampanjen ønsker vi også å belyse hvor mye vi kan utrette når vi står sammen!

Hvorfor?

Reduksjon av kjøttinntak er en viktig kilde til bærekraft, god helse og dyrevelferd. Med denne kampanjen vil vi spesielt fokusere på bærekraftperspektivet, siden kjøttproduksjon er en betydelig kilde til klimagassutslipp. Miljødirektoratet skriver på siden miljøstatus.no at norsk jordbruk står for 8,5 prosent av landets totale utslipp av klimagasser, og at det ikke er tiltak rettet direkte mot å redusere utslippene. Det gjør vår innsats som forbrukere ekstra viktig.

Kjøttforbruk – en sammensatt miljøutfordring

Omtrent en femtedel av de globale klimagassutslippene skyldes husdyrhold. Det gjennomsnittlige utslippet fra husdyrhold har økt med 51 prosent i perioden 1961-2010. Utslippene kan komme fra produksjon av mat til dyrene, dyrenes egne produksjon av klimagasser ved fordøyelsesprosesser, slakteprosessen og transport av varen.

Andre miljøutfordringer er enorme vannmengder som går med i produksjon, avskoging for å produsere fôr, omfattende bruk av landområder og bruk av kunstgjødsel som kan virke forurensende. En studie gjort av Eshel m.fl. sammenligner forskjellige matprodukter og deres miljøutfordringer:

Klimagassutslipp ved produksjon av storfekjøtt er fem ganger større enn gjennomsnittet ved produksjon av andre animalske produkter. Dessuten krever det 28 ganger så store landområder og det går med elleve ganger mer vann og seks ganger så mye nitrogen […] I forhold til dyrking av poteter, ris og korn er kontrastene enda større. Kjøtt trenger 160 ganger mer land, åtte ganger mer vann og produserer elleve ganger så mye klimagasser. (Eshel m.fl.) 

Co2-utslipp er bare en av klimautfordringene knyttet til kjøttforbruk. Likevel er denne kilden mulig å tallfeste og måle slik at vi kan se resultater av tiltakene våre! Derfor vil denne kampanjen fokusere på reduksjon av Co2-fotavtrykk, som er bare en av mange gode sider ved å spise mindre kjøtt!

Co2-fotavtrykk  

Klimakalkulatoren vår er basert på tall fra Ducky. Vi anslår at Co2-besparelser for en kjøttfri dag er 1,05 kg. Slik vil du spare hele 7,35 kg Co2 ved å delta i Kjøttfri uke-kampanjen. I kalkulatoren på arrangementet vil vi regne ut den totale besparelsen til alle som deltar i kampanjen ved å gange 1,05 med antall deltakere i 7 dager. Slik kan vi se at vi sammen utgjør en stor forskjell!

Co2-utslipp er et resultat av forbruket til enkeltindivider. Ved at du og vi tar ansvar for å redusere eget Co2-fotavtrykk vil det kunne skape store forandringer. Vil du vite mer om ditt totale Co2-fotavtrykk og hvordan du kan redusere det? Se www.ducky.no.

Scroll to Top