Bli med i kompetanseutvalg!

På Generalforsamling i februar ble det vedtatt at RE:ACT skal opprette utvalg som skal jobbe med våre tre temaområder 1) bærekraftig livsstil, 2) kulturmøter og integrering og 3) internasjonalt arbeid! Nå søker vi engasjerte mennesker til å bli med i utvalg for å forme og jobbe med denne tematikken!

Hva jobber kompetanseutvalgene med?

Utvalgene står for den mest spennende delen av organisasjonsarbeidet: å dele, bruke og videreføre kunnskap om hvordan vi kan skape en mer bærekraftig og rettferdig verden fri for fattigdom. Utvalgenes oppgave er blant annet å delta i samfunnsdebatten, utvikle nasjonale kampanjer og å drive med påvirkningsarbeid knyttet til aktuelle saker som er viktige for RE:ACT.

  • Internasjonalt utvalg
    Arbeider med Nord/Sør-spørsmål, utviklingspolitikk og samarbeid med Strømmestiftelsen og internasjonale partnere. Utvalgsleder og kontaktperson: Ingrid Føsker – mail: ingrid.fosker@re-act.no, tlf: 47280580
  • Utvalg for integrering og kulturmøter
    Arbeider med å bryte ned stereotypier og fordommer mot andre kulturer og med integreringspolitikk. Utvalgsleder og kontaktperson: Laura Mortveit – mail: laura.mortveit@re-act.no, tlf: 93484495
  • Utvalg for rettferdig handel og bærekraftig livsstil
    Arbeider med etisk og rettferdig handel, og med å gjøre det enklere for det enkelte individ å ta bærekraftige og miljøvennlige valg. Utvalgsleder og kontaktperson: Frida Røvik – mail: frida.rovik@re-act.no, tlf: 90040746

Hvordan jobber utvalgene?

Medlemmene av utvalgene er spredt over landet, slik at mye av kommunikasjonen vil foregå over skype og andre sosiale medier. Utvalget vil ha jevnlige møter for å jobbe med sentrale kampanjer eller arrangementer, i tillegg til å jobbe jevnlig med å tilføre kunnskap inn i organisasjonen. Det innebærer blant annet å samarbeide med kommunikasjonsansvarlig om å  være oppdaterte på hva som skjer i nyhetsbildet.

Utvalget vil bestå av 5-8 personer som har skypemøte omtrent en gang i måneden. Leder for utvalget har en plass i sentralstyret og er leddet mellom styret og utvalget. Hvert utvalg har sitt eget temasemester hvert tredje semester, der temaområdet skal være gjennomgående i organisasjonens aktiviteter det semesteret, med kampanje og nasjonale samlinger som fokuserer på et bestemt tema. Med 1,5 år mellom hvert temasemester vil utvalgene ha god tid til å jobbe med dette. Siden utvalgene er nyoppstartede vil du som utvalgsmedlem ha mulighet til å forme hvordan gruppene vil jobbe.

Meld interesse i følgende skjema innen 08.04.18: Interesseskjema

Scroll to Top