Avfallsproblematikk med et globalt perspektiv

Skrevet av Marianne Sønsteby

 

Selv om flere forskere innenfor miljø og klimafeltet vil si at det å ha en økonomisk modell som skal være grønn er umulig, er det nokså urealistisk å transformere den globale økonomien mot et “degrowth” system. Selv om sirkulær økonomi dreier seg om gjenbruk, så er det fortsatt et preg av at det skal være økonomiske lønnsomt og resirkulerer ressurser. Denne tankegangen er en del av hvordan det frie markedet fungerer og hvordan vi produserer arbeidsplasser verden over. Det som er realistisk å gjennomføre for Norge og resten av verden, er et fokus på hvordan vi gjenbruke og reprodusere ressurser som for eksempel plast og andre materialer. 

Hvis vi flytter blikket mot «det globale sør», ser vi at plastforurensing er et stort problem som påvirker levestandard og livskvaliteten.Ringvirkningene av forurensing, som mangel på rent vann og anstendig levekår, viser hvor urettferdig verden er fordelt. Ved at vi belyser problematikken rundt plastforurensing og bruken av plastemballasje, så kan vi effektivt fikse ett av klimaproblemene, både lokalt og globalt.

Slik det globale samfunnet har utviklet seg i moderne tid, har produkter med kort levetid blitt masseprodusert. Ikke bare har dette gjort det vanskelig å finne smarte klimavennlige løsninger, men det har også skapt et emballasjeproblem. Eksempelvis kan dette ses når vi dra på matbutikken for å handle, hvor det meste er pakket inn i plast for forbrukerens skyld. Effektiviseringen og moderniseringen av samfunnet har skapt en avhengighet av matvarer som er kjappe å ta med seg i farta. Dette er varer som yoghurt, ferdigsmurt smørbrød, salater og te- og kaffeposer lagt i porsjonsposer. Emballasjen av slike varer fra vestlige land har vist seg å være et stort problem i asiatiske og afrikanske land på grunn av hvor lett det er å dumpe søppel uten konsekvenser. Dette demonstrerer hvor viktig det er å ansvarliggjøre vestlige land og internasjonale bedrifters forbruk og avfallshåndtering.

 

Scroll to Top