Action2015: ungdom krever handling nå!

Den 15. januar 2015 skal 15 engasjerte 15-åringer møte Erna Solberg i 15 minutter. Andres Rudningen skal representere RE:ACT. Budskapet: i 2015 krever vi global handling for rettferdighet og bærekraft!

Action2015 er en global kampanje som er startet for å øke engasjementet rundt forhandlingene om FNs bærekraftsmål og klimaforhandlingene. Kampanjen støttes av over 1000 organisasjoner i over 120 land, samt av personer som Malala, Ben Affleck og Desmond Tutu med flere.

To viktige FN-toppmøter finner sted i år. Det første i september, der verden må bli enige om nye mål for å utrydde ekstrem fattigdom, takle ulikhet og sikre en mer bærekraftig planet. Det andre er klimatoppmøtet i desember der vi må sikre at velferden
til mennesker i dag ikke kommer på bekostning av våre barns framtid.

15 KRAV TIL STATSMINISTEREN
15 femtenåringer som er engasjert i klima og utvikling møter Erna Solberg på statsministerens kontor den 15. januar 2015. På 15 minutter skal de fortelle Erna hva de ønsker at verdens ledere skal bli enige om at skal skje innen 2030, og hva Norge må gjøre for å sikre bærekraftig utvikling og en rettferdig klimaavtale. På vegne av RE:ACT stiller Andres Rudningen fra Hemsedal.

– Jeg er opptatt av at Norge tar ansvar i klimaforhandlingene og på hjemmebane fordi det bør være lettere for nordmenn å velge mer miljøvennlige løsninger i hverdagen og på den måten være med på å redusere klimagassutslipp, sier Andres Rudningen, 15 år fra Hemsedal.

Ungdommene krever at Erna Solberg skal være ambisiøs på vegne av deres framtid, og skal følge med på forhandlingene gjennom hele 2015.
– Jeg har tro på at Erna har guts til å styre på en måte som gjør at global rettferdighet blir viktigere enn at Norge skal bli rikere på kort sikt, forteller Lasse Trones som er aktiv i KFUK-KFUM Global i Bergen.

SUPERSTJERNER OG FREDSPRISVINNERE STØTTER ACTION2015
Møtet mellom ungdomsaktivister og Erna Solberg markerer lanseringen av Action2015 i Norge. Lignende møter mellom ledere og femtenåringer finner sted i mange andre land denne datoen, blant annet med David Cameron i England og Ban Ki-moon i USA. Malala Yousafzai, fredsprisvinneren som risikerte livet sitt for retten til utdanning sier i et åpent brev til verdens ledere om kampanjen:
– En global bevegelse – Action2015 – bestående av borgere rundt om i verden, og med unge mennesker i front formes nå. De krever at politikerne forplikter seg til ambisiøse tiltak i 2015 og til å levere på løftene de har gitt. Jeg står side om side med dem.

I tillegg til Malala støtter mange høyprofilerte aktivister fra Bill Gates til og Desmond Tutu koalisjonen av over 1000 organisasjoner i mer enn 120 land. Kampanjen krever at verdens ledere blir enige om å utrydde ekstrem fattigdom, forhindre farlige klimaendringer og takle ulikhet på årets to FN-toppmøter.

Følg kampanjen videre på Facebook eller på http://action2015.org/

Scroll to Top