RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom!

RE:ACT er ungdomsorganisasjonen til Strømmestiftelsen.

Generalforsamling 2020

Velkommen til RE:ACTs første digitale generalforsamling!

Vær med og støtt arbeidet vårt

Det finnes mange muligheter for å engasjere seg i arbeidet vårt. Her finner du de to mest populære måtene:

#Jegvilvite

For å kunne reagere på urettferdighet må vi få vite mer om produksjonen av våre varer. Nå vil vi vite!
#JEGVILVITE var en kampanje som belyste at vi har for lite kunnskap om produksjonen bak varene vi kjøper. 

Senaste nyheter

Aktuelt

Første digitale Generalforsamling!

Velkommen til RE:ACTs første digitale generalforsamling! Møtet foregår på Zoom! Alle er hjertelig velkomne til generalforsamlingen, men for å ha stemmerett må du være medlem av RE:ACT

Scroll to Top