Annet

DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET PÅ GRUNN AV ETNISITET

DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET PÅ GRUNN AV ETNISITET

Publisert:

Mange innvandrere i Norge opplever å bli vurdert ut fra navn, hudfarge og etnisitet når de søker jobb. De blir møtt og sett ut fra ytre kjennetegn, og kun ut fra disse faktorene danner folk seg en mening om hvem de er og hva de kan.Fortsett...

Hvem ser du?

Hvem ser du?

Publisert:

"Merkelappen samfunnet har satt på meg? Eller arbeidserfaringen min? RE:ACT sin kampanje "Hvem ser du?" setter fokus på likestilling, med tanke på etnisitet og bakgrunn i arbeidsmiljøer og ansettelsesprosesser.Fortsett...